ROVER A EDGE 15/18

NC mašinski centar za kantovanje
h

Pitajte za informacije

Preuzmite brošuru

ROBUSNO
KANTOVANJE

Maksimalno vezivanje, mogućnost korišćenja tankih i 3D providnih ivica, jednostavno održavanje i čišćenje panela tokom ciklusa obrade.
Kantovanje se oduvek zasnivalo na nanošenju lepka direktno na panel;
Biesse je sledio ovaj princip i primenio ga kako na ravno,
tako i na oblikovano kantovanje koje se radi u mašinskim centrima.

TEHNOLOGIJA
OMOGUĆUJE
VRHUNSKE
REZULTATE
U KANTOVANJU
OBLIKOVANIH
KOMADA

Idealno rešenje za zanatlije i mala i srednja preduzeća
koji zahtevaju izvrstan kvalitet mašinske obrade, lako rukovanje i dugoročnu pouzdanost.

SNAŽNO,
POUZDANO
LEPLJENJE

Novi sistem za topljenje poliuretanskog lepka u patronama.

Velika fleksibilnost upotrebe zahvaljujući malim dimenzijama patrona.

Sistem hermetičkog zatvaranja za duže trajanje lepka. Jednostavno održavanje.

h

Pitajte za informacije

Preuzmite brošuru

OPTIMALNO
PRIANJANJE
IVICA

Optimalni kvalitet lepljenja ivica na oblikovanim panelima zahvaljujući sistemu pritiska sa dva valjka.

 

INTEGRISANA ROBOTIZOVANA REŠENJA

Biesse nudi svojim klijentima praktična rešenja za automatizaciju fabrika.

ROS robotizovana rešenja omogućuju značajni rast proizvodnje i potpunu pouzdanost kako proizvodnje, tako i istovara, čak i u širem kontekstu industrijske automatizacije.

 

Synchro

Utovar i istovar rešenja. Automatizovana ćelija za obradu grupe panela ili vrata.

Synchro je uređaj za utovar/istovar koji transformiše Rover mašinski centar u automatsku ćeliju za autonomnu proizvodnju gomile panela bez potrebe za operaterom:

  • Eliminiše rizik od oštećenja u slučaju velikih panela koji iziskuju rukovanje od strane dva operatera
  • Jednostavan za korišćenje, budući da program mašinskog centra sadrži i instrukcije za upravljanje Synchro-m
  • Manjih dimenzija, te se može postaviti sa leve ili desne strane mašinskog centra
  • Dolazi sa različim konfiguracijama, u zavisnosti od veličine panela i načina slaganja panela