Koflin

Kroz sledeći sadržaj želimo da Vas upoznamo sa procesom proizvodnje koflina, kao i dimenzijama koflina koje zastupamo.

Višestruka primena

Koflin je poliesterska vata koja se dobija češljanjem i termofiksiranjem biokomponentnih i standardnih poliesterskih vlakana.

Fleksibilnost

Vata može biti različitih debljina i širina kako bi odgovarala primeni. Proizvodi se u rasponu od 1500mm do 3000mm, sa gramažom od 50g/m2 do 1000g/m2